مبلمان اداري

صندلي

31-03-1394, 23:55
بازدید: 12846
نظرات: 0

صندلی

کد:  1096
ابعاد:  68*70*128
فضای مناسب:  90*110
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 
 

صندلی

کد:  9044
ابعاد:  
فضای مناسب:  90*110 
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 

صندلی

کد:  9922
ابعاد:  70*80*126
فضای مناسب:  90*110
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 
 
 پرسنلی

صندلی

کد:  A-57
ابعاد:  62*65*128
فضای مناسب:  80*100
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 
 

صندلی

کد:  D-219
ابعاد:  70*70*128
فضای مناسب:  80*100
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 
 
 پرسنلی

صندلی

کد:  D-348
ابعاد:  87*83*138
فضای مناسب:  100*120
متریال: Natural leather+Wood frames
 
 
 
 پرسنلی

صندلی

کد:  T-07
ابعاد:  52*47*92
فضای مناسب:  60*60
متریال: PU coating + Bundle of wood
 
 
 
 پرسنلی

صندلی

کد:  T-91
ابعاد:  67*62*110
فضای مناسب:
 75*90
 

متریال:
PU coating + Bundle of wood

تگ مطالب: