مبلمان اداري

کتابخانه

1-04-1394, 21:53
بازدید: 9920
نظرات: 0

ست کتابخانه

کد : MT-6201

ابعاد :
200*45*100
فضای مناسب:

متریال :
  solid wood  
 
 
 

ست کتابخانه 

کد  : MT-6301

ابعاد  :
200*45*150
فضای مناسب:

متریال :
  solid wood  
 
 
 

ست کتابخانه 

کد  : MT-6701

ابعاد   :
220*50*353
فضای مناسب:  
منریال :
 solid wood
 
 
 
 

  کتابخانه       ست کتابخانه

کد  : MT-6708

ابعاد    :
45*220*480
فضای مناسب:

متریال   :
 
solid wood
 
 
 

ست کتابخانه

کد  : MT-6401

ابعاد    :
200*45*200
فضای مناسب:

متریال   :
 
solid wood
 
 
 
 

تگ مطالب: