مبلمان اداري

میز مدیریت

25-03-1394, 23:01
بازدید: 24515
نظرات: 0

میزهای مدیریتی ایپکا با بهره گیری از مرغوبترین مواد اولیه زیبایی ماندگار را برای زیباپسندان به ارمغان می آورد


میز مدیریت

کد:  MT-4504
ابعاد:  76*110*220
فضای مناسب:  220*340
متریال: Solid Wood
 
 
 

میز مدیریت 

کد:  MT-4501
ابعاد:  76*110*220
فضای مناسب:  220*340 
متریال: Solid Wood
 
 

میز مدیریت

کد:  MT-4502
ابعاد:  76*110*220
فضای مناسب:  220*340 
متریال: Solid Wood
 
 
 
 پرسنلی

میز مدیریت

کد:  MT-2402
ابعاد:  76*120*240
فضای مناسب:  220*360 
متریال: Solid Wood
 
 
 

میز مدیریت

کد:  MT-2603
ابعاد:  76*120*240
فضای مناسب:  220*360 
متریال: Solid Wood
 
 
 
 پرسنلی

میز مدیریت

کد:  MT-4604
ابعاد:  76*120*240
فضای مناسب:  220*360  
متریال: Solid Wood
 
 
 

میز مدیریت

کد:  MT-4605
ابعاد:  76*120*240
فضای مناسب:  220*360 

متریال: Solid Wood
 
 
 
 


تگ مطالب: میز, مدیریت, ست, مبلمان, مبلمان اداری