مبلمان اداري

میز معاونت

26-03-1394, 23:53
بازدید: 16875
نظرات: 0

 محصولی برازنده با بهره گیری از استاندارد های روز دنیا

میز معاونت
 

میز معاونت

کد:  MT-4303
ابعاد:  76*90*180
فضای مناسب:  190*280 
متریال: Solid Wood
 
 
میز معاونت

میز معاونت 

کد:  MT-4305
ابعاد:  76*90*180
فضای مناسب:  190*280 
متریال: Solid Wood
 
 
 میز معاونت

میز معاونت

کد:  MT-4306
ابعاد:   76*90*180
فضای مناسب:   190*280 
متریال: Solid Wood
 
 
 
میز معاونت

میز معاونت


 MT-4304
ابعاد:  76*90*180
فضای مناسب:  190*280  
متریال: Solid Wood
 
 
 
میز معاونت

میز معاونت

کد:  MT-4404
ابعاد:  76*100*200
فضای مناسب:  200*300
متریال: Solid Wood
 
 
 
میز معاونت

میز معاونت

کد: MT-4402

ابعاد:  76*100*200
فضای مناسب:  200*300
متریال: Solid Wood
 
 
 میز معاونت

میز معاونت

کد:  7H-221K
ابعاد:  76*100*200
فضای مناسب:  200*300
متریال: Solid Wood
 
 
  میز معاونت

میز معاونت

کد:  DC-277
ابعاد:  76*100*200
فضای مناسب:  200*300
متریال: Solid Wood

تگ مطالب: میز, مدیریت, ست, مبلمان اداری, مبلمان