مبلمان اداري

میز کارشناسی

29-03-1394, 21:01
بازدید: 19301
نظرات: 0

ابعاد و طراحی مناسب مطابق با استاندارد های جهانی.

میز کارشناسی

کد:  MT-4105
ابعاد:  76*80*160
فضای مناسب:  190*260 
متریال: Solid Wood
 
 
 

میز کارشناسی

کد:  MT-4201
ابعاد:  76*80*160
فضای مناسب:  190*260 
متریال: Solid Wood
 
 

میز کارشناسی

کد:  MT-4202
ابعاد:  76*80*160
فضای مناسب:  
متریال: Solid Wood
 
 
 
 پرسنلی

میز کارشناسی

کد:  MT-4203
ابعاد:  76*80*160
فضای مناسب:  190*260 
متریال: Solid Wood
 
 
 

تگ مطالب: میز, مبلمان, ست, کارشناسی, مبلمان اداری