از گذشته تا امروز

به کیفیت متعهد ماندیم.


در سال 1353 مراد سامنی پایه های مبلمان اداری ایپکا را بنا نهاد. عمده فعالیت سال های اول واردات محصولات لوکس و با کیفیت بود که تجربه ارزشمندی برای مجموعه همراه داشت. رفته رفته با حضور نیروی تازه نفس تولید محصولات سفارشی و دست ساز جایگزین واردات شد.


امروز مفتخریم که تمامی مبلمان اداری ایپکا توسط استادکاران چیره دست ایرانی و در داخل کشور عزیزمان ایران تولید می شود.