اکسسوری اداری


در دکوراسیون های لاکچری و خاص اداری، یکی از چیزهایی که بسیار مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، اکسسوری های اداری لاکچری است. بسته به تم رنگی و سبک دکوراسیون، می توان از انواع مختلفی از این اکسسوری های استفاده کرد. 

ست های رومیزی، تابلوهای شیک، انواع آباژور، چراغ مطالعه های رومیزی، تندیس ها و مجسمه های دکوراتیو، آینه های دکوراتیو و بسیاری موارد دیگر تماماً جزو اکسسوری های اداری هستند که زیبایی دکوراسیون اتاق مدیریت را چند برابر می کنند. کارشناسان ایپکا همواره آمادگی دارند تا شما را در انتخاب بهترین اکسسوری ها، متناسب با طراحی دکوراسیون مورد نظرتان، یاری نمایند. 

فوریه 14, 2024

اکسسوری ۳۸

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 27

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 12

فوریه 15, 2024

اکسسوری ۳۹

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 10

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 29

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 30

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 1

فوریه 14, 2024

اکسسوری ۳۷

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 24

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 20

فوریه 14, 2024

اکسسوری ۳۵

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 8

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 31

دسامبر 4, 2023

اکسسوری 32

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 26

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 6

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 25

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 19

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 22

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 4

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 9

نوامبر 28, 2023

اکسسوری 16

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 21

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 5

نوامبر 28, 2023

اکسسوری 14

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 23

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 7

نوامبر 28, 2023

اکسسوری 15

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 2

نوامبر 28, 2023

اکسسوری 17

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 13

دسامبر 4, 2023

اکسسوری 33

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 28

فوریه 14, 2024

اکسسوری 36

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 3

دسامبر 3, 2023

اکسسوری 18

فوریه 14, 2024

اکسسوری ۳۴

نوامبر 27, 2023

اکسسوری 11