8 مهر 1401

انواع سبک دکوراسیون اداری

بسیاری از مواقع در طراحی یک اتاق کار تنها به اصول معماری توجه می گردد در حالیکه بعضاً چیدمان اتاق کار با قوانین فنگ شویی مغایرت دارد و باعث می شود که بعد از گذشت مدتی، تاثیرات سنگین و نامناسب آن بر زندگی و شغل افراد وارد شود ...
1 مهر 1401
چوب-روسی

بررسی انواع چوب در مبلمان کلاسیک

بسیاری از مواقع در طراحی یک اتاق کار تنها به اصول معماری توجه می گردد در حالیکه بعضاً چیدمان اتاق کار با قوانین فنگ شویی مغایرت دارد و باعث می شود که بعد از گذشت مدتی، تاثیرات سنگین و نامناسب آن بر زندگی و شغل افراد وارد شود ...
24 شهریور 1401

مبل گردان چستر سالسا

24 شهریور 1401

صندلی مدیریت کوئین

24 شهریور 1401

صندلی تک نفره کوئین

24 شهریور 1401

صندلی مدیریت کوئین

24 شهریور 1401

صندلی مدیریت کاریزما

24 شهریور 1401

صندلی اداری لاندا

23 شهریور 1401

صندلی اداری سزار

23 شهریور 1401

صندلی اداری ویکتور

28 مرداد 1401
مبل اداری پاپاتیا

مبل اداری پاپاتیا

28 مرداد 1401
کردنزا مالزی

میز کنفرانس مالزی